BSC KPI: BSC là gì?

by SupportAdmin 2018-12-21 | 188 Xem
Tags Bsc la gi

BSC - Balanced Scorecard là Hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động, giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững khi tập trung quản trị vào 4 viễn cảnh:

  • Tài chính
  • Khách hàng
  • Quy trình nội bộ
  • Năng lực tổ chức.

 

Nền tảng Kpibsc.com là gì?

Kpibsc.com là Nền tảng Quản lý chiến lược và đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp bằng KPI theo BSC trên Cloud.

Nền tảng Kpibsc.com đem lại giá trị, lợi ích gì?

Lợi ích khi sử dụng Nền tảng Kpibsc.com trong quản trị:
1. Giúp tổ chức doanh nghiệp ứng dụng BSC và KPI vào quản lý dễ dàng
2. Tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động
3. Tập trung nguồn lực vào các mục tiêu quan trọng
4. Giúp tăng trưởng bền vững
5. Cải thiện hiệu quả công việc
6. Rút ngắn thời gian cho hoạt động quản lý
7. Dễ sử dụng
8. Không cần đầu tư hạ tầng công nghệ
9. Gia tăng giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp, tổ chức Bạn muốn gia tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động vượt trội? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ!

Email: info@proview.vn | Website: kpibsc.com

TOP