Phương pháp sáng tạo SCAMPER là gì?

by SupportAdmin 2019-01-23 | 62 Xem

Phương Pháp sáng tạo SCAMPER là gì?

Tại sao người Mỹ luôn sáng tạo? SCAMPER chính là phương pháp sáng tạo được đúc kết để giúp nước Mỹ phát triển như này hôm nay.

SCAMPER là gì?
Scamper là kỹ năng tư duy tổng hợp là công cụ tư duy hiệu quả, trợ giúp đắc lực trong quá trình tìm ra sáng kiến nhằm thay đổi sản phẩm hoặc tiến trình công việc. Kết quả mà phương pháp này mang lại có thể áp dụng trực tiếp hoặc như điểm khởi đầu theo cách tư duy bên lề vấn đề.
SCAMPER trở thành công cụ tra cứu về các cách tư duy sáng tạo, điều đó có thể giúp con người thay đổi những sản phẩm có sẵn hoặc tạo ra một sản phẩm mới.
SCAMPER là từ ghép cấu tạo từ chữ đầu của nhóm từ:
[S]ubstitute: thay thế.
[C]ombine: kết hợp
[A]dapt: thích ứng
[M]odify: sửa đổi
[P]ut: đưa vào
[E]liminate: loại bỏ
[R]everse: đảo ngược/tái cấu trúc

Nguyên tắc Substitue/thay thế: Khi sử dụng nguyên tắc thay thế, chúng ta đang đi tìm: Có thể dùng những nguyên vật liệu khác để cải tiến sản phẩm này không? Có thể thay thế bước nào trong quy trình sản xuất ?
Nguyên tắc Combine/Kết hợp: Nguyên tắc này dựa trên việc kết hợp các sản phẩm/dịch vụ khác nhau thành sản phẩm/dịch vụ mới có nhiều giá trị hơn cho khách hàng ví dụ Combo đa năng, sản phẩm lưỡng tính…
Nguyên tắc Adapt/Thích nghi: Nguyên tắc thích nghi  là cho tính năng và tác dụng hay công dụng sản phẩm/dịch vụ hiện tại được sử dụng trong một trường hợp khác – áp dụng vào cho phù hợp hơn trước
Nguyên tắc Modify/Điều chỉnh: Có thể thay đổi hình dáng và kích thước hay màu sắc của sản phẩm không? Có thể bổ sung những tính năng nào cho sản phẩm để tăng thêm giá trị cho khách hàng?
Nguyên tắc Put to Other Uses/Sử dụng vào mục đích khác: Chúng ta phải tìm cách sử dụng các sản phẩm/dịch vụ thông thường vào những việc khác ví dụ tính năng AI này áp dụng cho tất cả các sản phẩm mà trước nay chưa có AI chẳng hạn.
Nguyên tắc Eliminate/Loại bỏ: Loại bỏ bớt các tính năng ABC để sản phẩm đơn giản hơn nhưng tạo ra 01 sản phẩm mới ưu việt hơn ví dụ Vé máy bay Vietjet loại bỏ hết suất ăn … để ưu việt về giá hơn VNA là một ví dụ điển hình.
Nguyên tắc Reverse/Đảo ngược: Đảo thứ tự của dịch vụ hay sản phẩm, Ví dụ ngày xưa vào quán ăn xong mới trả tiền thì ngày nay rất nhiều quán ăn bắt ngược lại  hãy trả tiền rồi mới được ăn là một ví dụ.

---

Kpibsc.com - Nền tảng quản trị giúp Gia tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động bằng cách tập trung quản trị bằng KPI theo Balanced Scorecard.

Doanh nghiệp bạn đã ứng dụng chưa?

TOP