Phần mềm Đánh giá KPI?

by SupportAdmin 2018-12-05 | 135 Xem

Phần mềm Đánh giá KPI?

Kpibsc.com là Nền tảng Quản lý chiến lược, Đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp bằng KPI theo BSC trên Cloud.

Quản trị chiến lược
Đo lường hiệu suất chính
Đánh giá thành tích nhân viên
Quản trị chất lượng nguồn nhân lực
Thông qua 3 bước đơn giản (1) Thiết lập (2) Giao chỉ tiêu (3) Đánh giá với hệ thống báo cáo Dashboard tính toán theo thời gian thực.

Giúp gia tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động liên tục.

Lợi ích khi sử dụng Nền tảng Kpibsc.com trong quản trị:

1. Giúp tổ chức doanh nghiệp ứng dụng BSC và KPI vào quản lý dễ dàng
2. Tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động
3. Tập trung nguồn lực vào các mục tiêu quan trọng
4. Giúp tăng trưởng bền vững
5. Cải thiện hiệu quả công việc
6. Rút ngắn thời gian cho hoạt động quản lý
7. Dễ sử dụng
8. Không cần đầu tư hạ tầng công nghệ
9. Gia tăng giá trị doanh nghiệp

Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Bạn đã sẵn sằng để thay đổi tư duy quản trị chiến lược hiệu quả? Bạn muốn có được tốc độ phát triển đột phá? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Hotline: 0918.18.78.55/ 0919.43.65.66 Email: info@proview.vn

TOP