Month: April 2019

Nền tảng Phần mềm KPIBSC!

Nền tảng Phần mềm KPIBSC! KPIBSC là Nền tảng Quản lý chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động bằng KPI theo BSC (Balanced Scorecard) chuyên nghiệp trên Cloud. Lợi ích đem lại của Nền tảng KPIBSC: 1. Xây dựng chiến lược nhanh chóng theo Balanced Scorecard. 2. Công cụ tuyệt vời để thực thi […]

Scroll to top