Nền tảng Phần mềm KPIBSC!

Nền tảng Phần mềm KPIBSC!

KPIBSC là Nền tảng Quản lý chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động bằng KPI theo BSC (Balanced Scorecard) chuyên nghiệp trên Cloud.

Lợi ích đem lại của Nền tảng KPIBSC:

1. Xây dựng chiến lược nhanh chóng theo Balanced Scorecard.
2. Công cụ tuyệt vời để thực thi chiến lược.
3. Thiết kế bản đồ chiến lược dễ dàng.
4. Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng vào quản trị chiến lược.
5. Ứng dụng BSC cân bằng giữa các viễn cảnh để phát triển bền vững.
6. Tập trung đo lường các yếu tố đem lại thành công trên nguyên tắc 80/20.
7. Tối đa hóa mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu chiến lược.
8. Tối ưu hóa nguồn lực vào mục tiêu chiến lược để thúc đẩy đột phá.
8. Quản lý hiệu quả xuyên suốt từ tập đoàn đến từng cá nhân.
10. Thành tích cập nhật tự động theo thời gian thực.
11. Tần suất đánh giá theo tháng, quý, năm và trả lương theo mô hình 3P.
12. Đánh giá 3600 giúp mọi người trong tổ chức cùng nhau tiến bộ.
13. Bí quyết thành công của Top 500 Công ty lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.

KPIBSC giúp từng bước, xây dựng và quản lý chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp, nhanh chóng theo BSC KPIs.

Các bước áp dụng BSC KPIs:
1. Xây dựng Bản đồ chiến lược.
2. Thiết lập Thẻ điểm cân bằng.
3. Xây dựng Chương trình hành động/Tasklist.
4. Quản lý đánh giá thành tích nhân viên.

Các báo cáo về chiến lược: Theo mục tiêu, theo thước đo, theo hiệu suất, theo kết quả Đánh giá thành tích …
Từ kết quả đánh giá thành tích, nhà quản trị gắn với các chính sách lương, thưởng, đãi ngộ để khuyến khích người lao động.

Bạn có nhu cầu ứng dụng KPI vào quản lý chuyên nghiệp? Bạn có nhu cầu tái cấu trúc Doanh nghiệp? Bạn có nhu cầu Ứng dụng mô hình Quản trị hiện đại? Bạn muốn Xây dựng và Thực thi chiến lược chuyên nghiệp? Bạn có nhu cầu hợp tác với KPIBSC? Bạn có nhu cầu về giải pháp công nghệ phần mềm? Bạn có ý tưởng xuất sắc? Hãy gửi ngay thông tin đề xuất hợp tác!

Về Tập đoàn PROVIEW

Chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng sáng tạo công nghệ
Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn dẫn đầu về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0, PROVIEW đã và đang tập trung nghiên cứu các công nghệ nền tảng bao gồm AI, Machine Learning, Big data, RPA, IoT, Robotic, Cloud giúp gia tăng năng suất, hiệu quả.

PROVIEW đã quy tụ được đội ngũ chuyên gia công nghệ ưu tú, với niềm tin tri thức và sức mạnh cạnh tranh trong kỹ nguyên mới.

Bạn là chuyên gia công nghệ? Bạn có ý tưởng sáng tạo? Bạn là doanh nghiệp/ tổ chức mong muốn quản trị xuất sắc? Doanh nghiệp/tổ chức bạn mong muốn tăng năng suất, hiệu quả? Bạn muốn triển khai giải pháp công nghệ phần mềm hiệu quả, thông minh?

Hãy liên hệ ngay với PROVIEW để hợp tác!

Website: proviewai.com | Email: info@proviewai.com | Hotline: 84.0919.43.65.66.

Nền tảng Phần mềm KPIBSC!

One thought on “Nền tảng Phần mềm KPIBSC!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top