Published Nov 21, 2023

Why without strategy, management is useless?

Strategy is the most important factor determining the success of a business. A good strategy will help a business determine its goals, development direction, and choose appropriate tactics to achieve those goals.

Tại sao không có chiến lược, quản trị vô ích?

Chiến lược là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Một chiến lược tốt sẽ giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu, định hướng phát triển, và lựa chọn các chiến thuật phù hợp để đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có một chiến lược rõ ràng và hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang hoạt động theo kiểu "mò mẫm", không có một định hướng cụ thể nào. Điều này khiến cho doanh nghiệp không thể phát triển bền vững và dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt.

Tại sao không có chiến lược, quản trị vô ích?

Có rất nhiều lý do khiến cho không có chiến lược, quản trị vô ích. Dưới đây là một số lý do chính:

 • Không có mục tiêu rõ ràng: Một doanh nghiệp không có chiến lược sẽ không có mục tiêu rõ ràng. Điều này khiến cho doanh nghiệp không biết mình muốn gì, và không thể đưa ra các quyết định đúng đắn để đạt được mục tiêu đó.
 • Không có định hướng phát triển: Một doanh nghiệp không có chiến lược sẽ không có định hướng phát triển. Điều này khiến cho doanh nghiệp không biết mình cần phải làm gì trong tương lai, và dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt.
 • Không có sự phối hợp giữa các bộ phận: Một doanh nghiệp không có chiến lược sẽ không có sự phối hợp giữa các bộ phận. Điều này khiến cho các bộ phận hoạt động theo hướng riêng của mình, không có sự liên kết với nhau, dẫn đến hiệu quả thấp.
 • Không có sự gắn kết của nhân viên: Một doanh nghiệp không có chiến lược sẽ không có sự gắn kết của nhân viên. Điều này khiến cho nhân viên không biết mình đang làm việc vì mục đích gì, và dễ dàng bị mất động lực làm việc.

Ứng dụng Nền tảng KPIBSC để quản trị

Nền tảng KPIBSC là một giải pháp quản trị toàn diện, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược một cách hiệu quả. Nền tảng này bao gồm các công cụ và giải pháp sau:

 • Phần mềm Quản lý Chiến lược (KPIBSC-BSC): Phần mềm này giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard).
 • Phần mềm Quản lý Hiệu suất (KPIBSC-KPI): Phần mềm này giúp doanh nghiệp đo lường và cải thiện hiệu suất của các hoạt động kinh doanh.

Việc ứng dụng Nền tảng KPIBSC sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề sau:

 • Xây dựng được mục tiêu rõ ràng: Phần mềm KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu chiến lược và mục tiêu của từng bộ phận, phòng ban.
 • Xác định được định hướng phát triển: Phần mềm KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp xác định được các lĩnh vực cần tập trung phát triển.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận: Phần mềm KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất chung (KPI) cho toàn doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ phận.
 • Tăng cường sự gắn kết của nhân viên: Phần mềm KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp chiến lược đến toàn thể nhân viên, từ đó tăng cường sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.

Tư duy chiến lược

Để xây dựng và triển khai chiến lược hiệu quả, doanh nghiệp cần có tư duy chiến lược. Tư duy chiến lược là khả năng nhìn nhận và phân tích môi trường kinh doanh, xác định các cơ hội và thách thức, và lựa chọn các chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu.

Tư duy chiến lược bao gồm các yếu tố sau:

 • Tầm nhìn: Tầm nhìn là bức tranh tổng thể về tương lai của doanh nghiệp. Tầm nhìn giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu và định hướng phát triển.
 • Sứ mệnh: Sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp. Sứ mệnh giúp doanh nghiệp xác định giá trị cốt lõi và mục tiêu của mình.
 • Giá trị cốt lõi: Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc và niềm tin mà doanh nghiệp coi trọng. Giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp định hướng hành vi và quyết định của mình.
 • Mục tiêu: Mục tiêu là những gì doanh nghiệp muốn đạt được. Mục tiêu cần cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp với nguồn lực và thời gian.
 • Chiến lược: Chiến lược là kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu. Chiến lược cần phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp.

Vai trò của chiến lược gia

Chiến lược gia là người có trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược cho doanh nghiệp. Chiến lược gia cần có tư duy chiến lược, kiến thức và kinh nghiệm về quản trị.

Vai trò của chiến lược gia bao gồm:

 • Xây dựng chiến lược: Chiến lược gia là người chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu và chiến lược cho doanh nghiệp.
 • Triển khai chiến lược: Chiến lược gia là người chịu trách nhiệm triển khai chiến lược, đảm bảo rằng chiến lược được thực hiện hiệu quả.
 • Kiểm soát chiến lược: Chiến lược gia là người chịu trách nhiệm kiểm soát chiến lược, đảm bảo rằng chiến lược đang được thực hiện đúng hướng và đạt được mục tiêu.

Thẻ điểm cân bằng

Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là một hệ thống quản lý chiến lược toàn diện, giúp doanh nghiệp đo lường và cải thiện hiệu suất của các hoạt động kinh doanh.

Thẻ điểm cân bằng bao gồm bốn lĩnh vực chính:

 • Tài chính: Lĩnh vực này tập trung vào các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như lợi nhuận, doanh thu, thị phần.
 • Khách hàng: Lĩnh vực này tập trung vào các mục tiêu liên quan đến khách hàng, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, lòng trung thành của khách hàng.
 • Quy trình nội bộ: Lĩnh vực này tập trung vào các quy trình nội bộ của doanh nghiệp, chẳng hạn như hiệu quả của hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm.
 • Năng lực tổ chức: Lĩnh vực này tập trung vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, chẳng hạn như văn hóa doanh nghiệp, năng lực nhân sự.

Lợi ích của việc ứng dụng Nền tảng KPIBSC

Việc ứng dụng Nền tảng KPIBSC sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Xây dựng và triển khai chiến lược hiệu quả: Nền tảng KPIBSC cung cấp các công cụ và giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược một cách hiệu quả.
 • Đo lường và cải thiện hiệu suất: Nền tảng KPIBSC cung cấp các công cụ và giải pháp giúp doanh nghiệp đo lường và cải thiện hiệu suất của các hoạt động kinh doanh.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận: Nền tảng KPIBSC giúp doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất chung (KPI) cho toàn doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ phận.
 • Tăng cường sự gắn kết của nhân viên: Nền tảng KPIBSC giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp chiến lược đến toàn thể nhân viên, từ đó tăng cường sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.

Kết luận

Chiến lược là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng và triển khai chiến lược một cách hiệu quả là vô cùng cần thiết. Việc ứng dụng Nền tảng KPIBSC sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề liên quan đến chiến lược và quản trị, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh và đạt được thành công.

Là nhà sáng lập, chủ tịch, chủ doanh nghiệp, CEO của Công ty bạn phải áp dụng Nền tảng KPIBSC trước khi bị đối thủ lấn át

Nếu bạn là một giám đốc công ty, nhà sáng lập, hoặc bất kỳ ai quan tâm đến việc xây dựng và triển khai chiến lược hiệu quả, hãy tìm hiểu thêm về Nền tảng KPIBSC. Nền tảng này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược và quản trị, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh và đạt được thành công.

Hãy đặt hàng và ứng dụng Phần mềm Quản lý Chiến lược (KPIBSC-BSC) ngay hôm nay!

Register if you do not already have an account