Đăng vào 10 tháng 5, 2024

Làm thế nào để xây dựng mục tiêu chiến lược SMART cho doanh nghiệp?

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động ngày nay, việc đặt ra mục tiêu chiến lược hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải mục tiêu nào cũng có thể giúp bạn đạt được điều đó. Mục tiêu cần được xây dựng một cách khoa học, bài bản để đảm bảo tính khả thi và khả năng thực hiện cao. Do đó, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng mục tiêu chiến lược SMART cho doanh nghiệp.

Mục tiêu SMART là gì?

SMART là viết tắt của Specific (Cụ thể), Measurable (Đo lường được), Attainable (Có thể đạt được), Relevant (Liên quan), và Time-bound (Có thời hạn). Đây là một mô hình thiết lập mục tiêu hiệu quả được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quản trị doanh nghiệp.

1. Lợi ích của việc xây dựng mục tiêu SMART

Mục tiêu SMART mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tăng cường sự tập trung và cam kết: Khi mục tiêu được xác định rõ ràng và cụ thể, các cá nhân và bộ phận trong doanh nghiệp sẽ dễ dàng tập trung nỗ lực và cam kết thực hiện mục tiêu chung.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Mục tiêu SMART giúp đo lường được tiến độ và hiệu quả, từ đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược và hoạt động phù hợp để đạt được mục tiêu.
 • Tăng khả năng đạt được mục tiêu: Mục tiêu SMART được xây dựng dựa trên khả năng thực tiễn và có thời hạn cụ thể, giúp tăng khả năng đạt được mục tiêu cao hơn.
 • Thúc đẩy động lực và tinh thần làm việc: Khi mục tiêu được chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ hơn và dễ dàng đạt được, nhân viên sẽ cảm thấy có động lực và tinh thần làm việc tốt hơn.

2. Cách xây dựng mục tiêu chiến lược SMART cho doanh nghiệp

Để xây dựng mục tiêu chiến lược SMART cho doanh nghiệp, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu chung

Mục tiêu chung là mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu này cần được xác định dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Ví dụ: Mục tiêu chung của doanh nghiệp trong vòng 5 năm tới là trở thành nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam.

Bước 2: Chia nhỏ mục tiêu chung thành các mục tiêu nhỏ hơn

Mục tiêu chung thường quá lớn và khó đo lường được. Do đó, bạn cần chia nhỏ mục tiêu chung thành các mục tiêu nhỏ hơn, cụ thể hơn và dễ dàng thực hiện hơn.

Ví dụ: Mục tiêu chung của doanh nghiệp trong vòng 5 năm tới là trở thành nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam có thể được chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ hơn như:

 • Tăng trưởng doanh thu du lịch 20% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.
 • Mở rộng thị trường du lịch sang 5 quốc gia mới trong vòng 3 năm tới.
 • Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng lên 90% trong vòng 2 năm tới.

Bước 3: Đảm bảo tính cụ thể

Mục tiêu cần được xác định một cách cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. Cần trả lời các câu hỏi như: Mục tiêu là gì? Ai sẽ thực hiện mục tiêu? Khi nào cần đạt được mục tiêu? Ở đâu cần thực hiện mục tiêu? Mức độ nào cần đạt được?

Ví dụ: Mục tiêu "Tăng trưởng doanh thu du lịch" cần được cụ thể hóa thành "Tăng trưởng doanh thu du lịch nội địa 15% và doanh thu du lịch quốc tế 25% mỗi năm trong vòng 5 năm tới".

Bước 4: Đảm bảo tính đo lường được

Mục tiêu cần được đo lường được để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả thực hiện. Cần xác định các chỉ tiêu đo lường cụ thể và phù hợp với mục tiêu.

Ví dụ: Mục tiêu "Tăng trưởng doanh thu du lịch nội địa 15% và doanh thu du lịch quốc tế 25% mỗi năm trong vòng 5 năm tới" có thể được đo lường bằng các chỉ tiêu như:

 • Doanh thu du lịch nội địa và quốc tế theo từng năm.
 • Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu du lịch nội địa và quốc tế theo từng năm.

Bước 5: Đảm bảo tính khả thi

Mục tiêu cần được xây dựng dựa trên khả năng thực tiễn của doanh nghiệp. Cần cân nhắc các yếu tố như nguồn lực, khả năng tài chính, năng lực nhân sự, thị trường, v.v. để đảm bảo mục tiêu có thể đạt được.

Ví dụ: Mục tiêu "Tăng trưởng doanh thu du lịch nội địa 15% và doanh thu du lịch quốc tế 25% mỗi năm trong vòng 5 năm tới" cần được đánh giá dựa trên các yếu tố như:

 • Nhu cầu thị trường du lịch nội địa và quốc tế.
 • Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Năng lực quản lý và nhân sự của doanh nghiệp.
 • Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Bước 6: Đảm bảo tính liên quan

Mục tiêu cần phải liên quan đến chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp.

Ví dụ: Mục tiêu "Tăng trưởng doanh thu du lịch nội địa 15% và doanh thu du lịch quốc tế 25% mỗi năm trong vòng 5 năm tới" cần phải liên quan đến mục tiêu chung của doanh nghiệp là trở thành nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam.

Bước 7: Đảm bảo tính thời hạn

Mục tiêu cần có thời hạn cụ thể để có thể theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả thực hiện. Cần xác định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho từng mục tiêu.

Ví dụ: Mục tiêu "Tăng trưởng doanh thu du lịch nội địa 15% và doanh thu du lịch quốc tế 25% mỗi năm trong vòng 5 năm tới" cần có thời hạn cụ thể là từ năm 2024 đến năm 2028.

Ví dụ minh họa về việc xây dựng mục tiêu chiến lược SMART cho doanh nghiệp

Công ty ABC là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em. Công ty đang xây dựng chiến lược phát triển trong vòng 5 năm tới với mục tiêu trở thành nhà cung cấp đồ chơi trẻ em hàng đầu Việt Nam.

Dựa trên chiến lược phát triển chung, công ty ABC đã xây dựng các mục tiêu chiến lược SMART cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Tăng trưởng doanh thu bán hàng 20% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Chỉ tiêu đo lường:

 • Doanh thu bán hàng theo từng năm.
 • Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bán hàng theo từng năm.

Yếu tố đảm bảo tính khả thi:

 • Nhu cầu thị trường đồ chơi trẻ em đang tăng trưởng cao.
 • Công ty ABC có thương hiệu uy tín và sản phẩm chất lượng cao.
 • Công ty ABC có đội ngũ nhân viên năng động và sáng tạo.
 • Công ty ABC có nguồn lực tài chính dồi dào.

Yếu tố đảm bảo tính liên quan:

 • Mục tiêu này phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty ABC là trở thành nhà cung cấp đồ chơi trẻ em hàng đầu Việt Nam.
 • Mục tiêu này giúp công ty ABC tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Mục tiêu này giúp công ty ABC tạo ra thêm việc làm và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Thời hạn:

 • Từ năm 2024 đến năm 2028.

Mục tiêu 2: Mở rộng thị trường sang 3 quốc gia mới trong vòng 3 năm tới.

Chỉ tiêu đo lường:

 • Số lượng quốc gia mà công ty ABC xuất khẩu sản phẩm.
 • Doanh thu xuất khẩu sang các quốc gia mới.

Yếu tố đảm bảo tính khả thi:

 • Nhu cầu thị trường đồ chơi trẻ em tại các quốc gia mới đang tăng cao.
 • Công ty ABC có sản phẩm chất lượng cao và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng tại các quốc gia mới.
 • Công ty ABC có mạng lưới phân phối rộng khắp tại các quốc gia mới.

Yếu tố đảm bảo tính liên quan:

 • Mục tiêu này phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty ABC là trở thành nhà cung cấp đồ chơi trẻ em hàng đầu Việt Nam.
 • Mục tiêu này giúp công ty ABC tăng cường thị phần và doanh thu.
 • Mục tiêu này giúp công ty ABC nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Thời hạn:

 • Từ năm 2024 đến năm 2027.

Mục tiêu 3: Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng lên 90% trong vòng 2 năm tới.

Chỉ tiêu đo lường:

 • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng.
 • Số lượng khiếu nại của khách hàng.
 • Số lượng phản hồi tích cực của khách hàng.

Yếu tố đảm bảo tính khả thi:

 • Công ty ABC có sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng tốt.
 • Công ty ABC có đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chu đáo.
 • Công ty ABC có hệ thống quản lý khách hàng hiệu quả.

Yếu tố đảm bảo tính liên quan:

 • Mục tiêu này phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty ABC là trở thành nhà cung cấp đồ chơi trẻ em hàng đầu Việt Nam.
 • Mục tiêu này giúp công ty ABC tăng cường lòng trung thành của khách hàng.
 • Mục tiêu này giúp công ty ABC thu hút thêm khách hàng mới.

Thời hạn:

 • Từ năm 2024 đến năm 2026.

Kết luận

Mục tiêu SMART là một công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thành công. Bằng cách áp dụng mô hình SMART, doanh nghiệp có thể xác định mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, liên quan và có thời hạn, từ đó tăng khả năng đạt được mục tiêu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lời kêu gọi hành động

Bạn có muốn xây dựng mục tiêu chiến lược SMART cho doanh nghiệp của mình? Hãy liên hệ với KPIBSC.com ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống giải pháp toàn diện, KPIBSC.com sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

KPIBSC.com - Nền tảng quản lý và chuyển đổi số cho doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Website: https://kpibsc.com/

Hãy đăng ký gói dịch vụ của KPIBSC.com ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chuyển đổi số và đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn!