Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch (KPIBSC-CRMS)

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch (KPIBSC-CRMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-CRMS: Giải pháp đăng ký, quản lý hộ tịch hiện đại, hiệu quả

KPIBSC-CRMS là phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trực tuyến, giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch một cách hiện đại, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-CRMS:

  • Tăng cường hiệu quả đăng ký, quản lý hộ tịch: KPIBSC-CRMS giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch tăng cường hiệu quả đăng ký, quản lý hộ tịch, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu sai sót: KPIBSC-CRMS giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch giảm thiểu sai sót, thông qua việc kiểm soát chất lượng dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường tính minh bạch: KPIBSC-CRMS giúp tăng cường tính minh bạch trong đăng ký, quản lý hộ tịch, thông qua việc cung cấp các báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CRMS:

  • Đăng ký hộ tịch trực tuyến: KPIBSC-CRMS cho phép người dân đăng ký hộ tịch trực tuyến, thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc website của cơ quan đăng ký hộ tịch.
  • Quản lý hồ sơ hộ tịch: KPIBSC-CRMS cho phép cơ quan đăng ký hộ tịch quản lý hồ sơ hộ tịch một cách hiệu quả, bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, cấp giấy tờ hộ tịch,...
  • Quản lý dữ liệu hộ tịch: KPIBSC-CRMS cho phép cơ quan đăng ký hộ tịch quản lý dữ liệu hộ tịch một cách toàn diện, bao gồm: dữ liệu cá nhân, dữ liệu hộ tịch,...

KPIBSC-CRMS là giải pháp đăng ký, quản lý hộ tịch hiện đại, hiệu quả, giúp các cơ quan đăng ký hộ tịch tăng cường hiệu quả đăng ký, quản lý hộ tịch, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính minh bạch.

2.499.000 ₫