Phần mềm Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhà hàng (KPIBSC- RCSSS)

Phần mềm Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhà hàng (KPIBSC- RCSSS)

200.000 ₫

KPIBSC-RCSSS: Giải pháp khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhà hàng chuyên nghiệp, hiệu quả

KPIBSC-RCSSS là phần mềm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhà hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp nhà hàng thu thập dữ liệu và phân tích mức độ hài lòng của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-RCSSS:

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ: KPIBSC-RCSSS giúp doanh nghiệp nhà hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc hiểu rõ hơn nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  • Giữ chân khách hàng: KPIBSC-RCSSS giúp doanh nghiệp nhà hàng giữ chân khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Tăng doanh thu: KPIBSC-RCSSS giúp doanh nghiệp nhà hàng tăng doanh thu, thông qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ và giữ chân khách hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-RCSSS:

  • Khảo sát trực tuyến: KPIBSC-RCSSS cung cấp các mẫu khảo sát trực tuyến đa dạng, giúp doanh nghiệp nhà hàng dễ dàng thu thập dữ liệu từ khách hàng.
  • Phân tích dữ liệu: KPIBSC-RCSSS cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp nhà hàng hiểu rõ hơn nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  • Tạo báo cáo: KPIBSC-RCSSS giúp doanh nghiệp nhà hàng tạo các báo cáo trực quan, dễ hiểu, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

KPIBSC-RCSSS là giải pháp khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhà hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, giúp doanh nghiệp nhà hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chân khách hàng và tăng doanh thu.

200.000 ₫