Phần mềm Kiểm kê ngân quỹ (KPIBSC-TIS)

Phần mềm Kiểm kê ngân quỹ (KPIBSC-TIS)

200.000 ₫

KPIBSC-TIS: Giải pháp kiểm kê ngân quỹ hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-TIS là phần mềm kiểm kê ngân quỹ trực tuyến, giúp doanh nghiệp kiểm kê ngân quỹ một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TIS:

  • Nâng cao hiệu quả kiểm kê: KPIBSC-TIS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm kê, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-TIS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về kiểm kê ngân quỹ.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-TIS giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị phạt, thanh tra và truy tố do vi phạm quy định kiểm kê ngân quỹ.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TIS:

  • Quản lý danh mục tài sản: KPIBSC-TIS giúp doanh nghiệp quản lý danh mục tài sản một cách toàn diện, bao gồm: phân loại tài sản, định giá tài sản, theo dõi biến động tài sản.
  • Quản lý hoạt động thu, chi: KPIBSC-TIS giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động thu, chi một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch thu, chi, thực hiện thu, chi, kiểm soát thu, chi.
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-TIS giúp doanh nghiệp quản lý báo cáo một cách khoa học, bao gồm: lập báo cáo định kỳ, lập báo cáo đột xuất, phân tích báo cáo.

KPIBSC-TIS là giải pháp kiểm kê ngân quỹ hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm kê, tuân thủ quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro.

200.000 ₫