Phần mềm Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp (KPIBSC-EIAS)

Phần mềm Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp (KPIBSC-EIAS)

200.000 ₫

KPIBSC-EIAS: Giải pháp kiểm toán nội bộ doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-EIAS là phần mềm kiểm toán nội bộ doanh nghiệp trực tuyến, giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm toán nội bộ một cách dễ dàng, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Những lợi ích của KPIBSC-EIAS:

  • Nâng cao hiệu quả kiểm toán: KPIBSC-EIAS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm toán, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro, sai sót trong hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: KPIBSC-EIAS giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí kiểm toán, thông qua việc tự động hóa các quy trình kiểm toán.
  • Tăng cường tính chuyên nghiệp: KPIBSC-EIAS cung cấp các công cụ và quy trình kiểm toán được xây dựng bởi các chuyên gia kiểm toán hàng đầu, giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm toán theo đúng quy định và chuẩn mực.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-EIAS:

  • Quản lý kế hoạch kiểm toán: KPIBSC-EIAS giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch kiểm toán một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch kiểm toán, theo dõi tiến độ kiểm toán, đánh giá kết quả kiểm toán.
  • Thực hiện kiểm toán: KPIBSC-EIAS cung cấp các công cụ và quy trình kiểm toán, giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm toán một cách khoa học và hiệu quả.
  • Báo cáo kiểm toán: KPIBSC-EIAS giúp doanh nghiệp tạo ra các báo cáo kiểm toán chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan.

KPIBSC-EIAS là giải pháp kiểm toán nội bộ doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm toán, tiết kiệm thời gian và chi phí và tăng cường tính chuyên nghiệp.

200.000 ₫