Phần mềm Kiểm toán nội bộ ngân hàng (KPIBSC-BIAS)

Phần mềm Kiểm toán nội bộ ngân hàng (KPIBSC-BIAS)

999.000 ₫

KPIBSC-BIAS: Giải pháp kiểm toán nội bộ ngân hàng hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-BIAS là phần mềm kiểm toán nội bộ ngân hàng trực tuyến, giúp ngân hàng kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-BIAS:

  • Nâng cao hiệu quả kiểm toán: KPIBSC-BIAS giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kiểm toán, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-BIAS giúp ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về kiểm toán nội bộ ngân hàng.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-BIAS giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro bị phạt, thanh tra và truy tố do vi phạm quy định kiểm toán nội bộ ngân hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-BIAS:

  • Quản lý kế hoạch kiểm toán: KPIBSC-BIAS giúp ngân hàng quản lý kế hoạch kiểm toán một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch kiểm toán, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ kiểm toán.
  • Quản lý hoạt động kiểm toán: KPIBSC-BIAS giúp ngân hàng quản lý hoạt động kiểm toán một cách hiệu quả, bao gồm: thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán, xử lý kết quả kiểm toán.
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-BIAS giúp ngân hàng quản lý báo cáo một cách khoa học, bao gồm: lập báo cáo định kỳ, lập báo cáo đột xuất, phân tích báo cáo.

KPIBSC-BIAS là giải pháp kiểm toán nội bộ ngân hàng hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kiểm toán, tuân thủ quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro.

999.000 ₫