Phần mềm Quản lý bạn bè (KPIBSC-MFDA)

Phần mềm Quản lý bạn bè (KPIBSC-MFDA)

200.000 ₫

KPIBSC-MFDA: Giải pháp quản lý bạn bè hiệu quả, thông minh

KPIBSC-MFDA là phần mềm quản lý bạn bè trực tuyến, giúp các cá nhân quản lý bạn bè một cách hiệu quả, thông minh và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-MFDA:

  • Lưu giữ thông tin bạn bè: KPIBSC-MFDA giúp các cá nhân lưu giữ thông tin bạn bè một cách đầy đủ và chính xác, bao gồm: họ tên, số điện thoại, email,...
  • Tìm kiếm bạn bè: KPIBSC-MFDA giúp các cá nhân tìm kiếm bạn bè một cách dễ dàng và nhanh chóng, thông qua các công cụ tìm kiếm nâng cao.
  • Kết nối với bạn bè: KPIBSC-MFDA giúp các cá nhân kết nối với bạn bè một cách dễ dàng và thuận tiện, thông qua các tính năng trò chuyện, gọi điện,...

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MFDA:

  • Tạo danh bạ bạn bè: KPIBSC-MFDA giúp các cá nhân tạo danh bạ bạn bè một cách dễ dàng và trực quan.
  • Quản lý thông tin bạn bè: KPIBSC-MFDA giúp các cá nhân quản lý thông tin bạn bè một cách hiệu quả, bao gồm: cập nhật thông tin, xóa thông tin,...
  • Kết nối với bạn bè: KPIBSC-MFDA giúp các cá nhân kết nối với bạn bè một cách dễ dàng và thuận tiện, thông qua các tính năng trò chuyện, gọi điện,...

KPIBSC-MFDA là giải pháp quản lý bạn bè hiệu quả, thông minh, giúp các cá nhân lưu giữ thông tin bạn bè, tìm kiếm bạn bè và kết nối với bạn bè một cách dễ dàng và thuận tiện.

200.000 ₫