Phần mềm Quản lý bán vé du lịch (KPIBSC-TTMS)

Phần mềm Quản lý bán vé du lịch (KPIBSC-TTMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-TTMS: Giải pháp quản lý bán vé du lịch hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-TTMS là phần mềm quản lý bán vé du lịch trực tuyến, giúp doanh nghiệp du lịch quản lý bán vé một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TTMS:

  • Nâng cao hiệu quả bán vé: KPIBSC-TTMS giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả bán vé, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động bán vé và đo lường hiệu quả.
  • Chuyên nghiệp hóa hoạt động bán vé: KPIBSC-TTMS giúp doanh nghiệp du lịch chuyên nghiệp hóa hoạt động bán vé, thông qua việc cung cấp các tính năng và công cụ hiện đại.
  • Tăng cường sự kiểm soát: KPIBSC-TTMS giúp doanh nghiệp du lịch tăng cường sự kiểm soát đối với hoạt động bán vé, thông qua việc cung cấp các báo cáo chi tiết.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TTMS:

  • Quản lý sản phẩm: KPIBSC-TTMS giúp doanh nghiệp du lịch quản lý sản phẩm một cách toàn diện, bao gồm: tạo sản phẩm, quản lý giá,...
  • Quản lý bán hàng: KPIBSC-TTMS giúp doanh nghiệp du lịch quản lý bán hàng một cách hiệu quả, bao gồm: đặt vé, thanh toán,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-TTMS giúp doanh nghiệp du lịch đo lường hiệu quả bán vé một cách chi tiết, thông qua các báo cáo thống kê.

KPIBSC-TTMS là giải pháp quản lý bán vé du lịch hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp du lịch tăng doanh thu và nâng cao uy tín.

2.499.000 ₫