Phần mềm Quản lý bán vé phương tiện giao thông (KPIBSC-TTMS)

Phần mềm Quản lý bán vé phương tiện giao thông (KPIBSC-TTMS)

200.000 ₫

KPIBSC-TTMS: Giải pháp quản lý bán vé phương tiện giao thông hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TTMS là phần mềm quản lý bán vé phương tiện giao thông trực tuyến, giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý toàn bộ hoạt động bán vé phương tiện một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TTMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TTMS:

  • Quản lý dữ liệu phương tiện: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý dữ liệu phương tiện một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin phương tiện, lịch sử hoạt động,...
  • Quản lý tuyến đường: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý tuyến đường một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin tuyến đường, lịch trình hoạt động,...
  • Quản lý giá vé: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý giá vé một cách hiệu quả, bao gồm: quy định giá vé, lịch sử thay đổi,...
  • Quản lý bán vé: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý bán vé một cách hiệu quả, bao gồm: lập vé, theo dõi bán vé,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-TTMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý báo cáo một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí,...

KPIBSC-TTMS là giải pháp quản lý bán vé phương tiện giao thông hiệu quả, toàn diện, giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

200.000 ₫