Phần mềm Quản lý Báo giá (KPIBSC-QUM)

Phần mềm Quản lý Báo giá (KPIBSC-QUM)

200.000 ₫

KPIBSC-QUM: Giải pháp quản lý báo giá hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-QUM là phần mềm quản lý báo giá trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý báo giá một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-QUM:

  • Xây dựng hệ thống quản lý báo giá hiệu quả: KPIBSC-QUM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý báo giá hiệu quả, bao gồm: quản lý thông tin khách hàng, quản lý thông tin sản phẩm, quản lý quy trình báo giá,...
  • Tự động hóa quy trình báo giá: KPIBSC-QUM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình báo giá, từ việc tạo báo giá, gửi báo giá, đến theo dõi báo giá,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-QUM cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động báo giá, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động báo giá.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-QUM:

  • Quản lý thông tin khách hàng: KPIBSC-QUM giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng một cách đầy đủ, chính xác và cập nhật, bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý thông tin sản phẩm: KPIBSC-QUM giúp doanh nghiệp quản lý thông tin sản phẩm một cách khoa học, bao gồm: thông tin sản phẩm, giá cả sản phẩm, tồn kho sản phẩm,...
  • Quản lý quy trình báo giá: KPIBSC-QUM giúp doanh nghiệp quản lý quy trình báo giá một cách chặt chẽ, bao gồm: mẫu báo giá, quy trình gửi báo giá, quy trình theo dõi báo giá,...

KPIBSC-QUM là giải pháp quản lý báo giá hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu.

200.000 ₫