Phần mềm Quản lý bảo trì đường bộ (KPIBSC-RMMS)

Phần mềm Quản lý bảo trì đường bộ (KPIBSC-RMMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-RMMS: Giải pháp quản lý bảo trì đường bộ hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-RMMS là phần mềm quản lý bảo trì đường bộ trực tuyến, giúp các đơn vị quản lý đường bộ quản lý toàn bộ hoạt động bảo trì đường bộ một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-RMMS:

  • Tăng cường hiệu quả bảo trì: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường hiệu quả bảo trì, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-RMMS:

  • Quản lý dữ liệu đường bộ: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ quản lý dữ liệu đường bộ một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý tuyến đường, quản lý công trình,...
  • Quản lý kế hoạch bảo trì: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ quản lý kế hoạch bảo trì một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi kế hoạch,...
  • Quản lý thực hiện bảo trì: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ quản lý thực hiện bảo trì một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi tiến độ, báo cáo,...
  • Quản lý chi phí bảo trì: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ quản lý chi phí bảo trì một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý an toàn lao động: KPIBSC-RMMS giúp các đơn vị quản lý đường bộ quản lý an toàn lao động một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi,...

KPIBSC-RMMS là giải pháp quản lý bảo trì đường bộ hiệu quả, toàn diện, giúp các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường hiệu quả bảo trì, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫