Phần mềm Quản lý bệnh viện chuyên khoa (KPIBSC-SHMS)

Phần mềm Quản lý bệnh viện chuyên khoa (KPIBSC-SHMS)

1.999.000 ₫

KPIBSC-SHMS: Giải pháp quản lý bệnh viện chuyên khoa hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-SHMS là phần mềm quản lý bệnh viện chuyên khoa trực tuyến, giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý các hoạt động một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SHMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của người bệnh: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa tăng cường sự hài lòng của người bệnh, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc người bệnh chu đáo.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SHMS:

  • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
  • Quản lý khám chữa bệnh: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý khám chữa bệnh một cách khoa học, bao gồm: theo dõi quá trình khám chữa bệnh, lập hồ sơ bệnh án,...
  • Quản lý dược phẩm: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý dược phẩm một cách hiệu quả, bao gồm: nhập kho, xuất kho, kiểm kê,...
  • Quản lý thiết bị y tế: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý thiết bị y tế một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi tình trạng sử dụng, bảo trì,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-SHMS giúp bệnh viện chuyên khoa quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, bao gồm: theo dõi quy trình khám chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn,...

KPIBSC-SHMS là giải pháp quản lý bệnh viện chuyên khoa hiệu quả, toàn diện, giúp bệnh viện chuyên khoa nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của người bệnh và tuân thủ quy định pháp luật.

1.999.000 ₫