Phần mềm Quản lý bệnh viện đa khoa (KPIBSC-GHMS)

Phần mềm Quản lý bệnh viện đa khoa (KPIBSC-GHMS)

1.999.000 ₫

KPIBSC-GHMS: Giải pháp quản lý bệnh viện đa khoa toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-GHMS là phần mềm quản lý bệnh viện đa khoa trực tuyến, giúp bệnh viện đa khoa quản lý các hoạt động một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-GHMS:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
 • Tăng cường sự hài lòng của người bệnh: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa tăng cường sự hài lòng của người bệnh, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc người bệnh chu đáo.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-GHMS:

 • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
 • Quản lý khám chữa bệnh: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý khám chữa bệnh một cách khoa học, bao gồm: theo dõi quá trình khám chữa bệnh, lập hồ sơ bệnh án,...
 • Quản lý dược phẩm: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý dược phẩm một cách hiệu quả, bao gồm: nhập kho, xuất kho, kiểm kê,...
 • Quản lý thiết bị y tế: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý thiết bị y tế một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi tình trạng sử dụng, bảo trì,...
 • Quản lý nhân sự: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
 • Quản lý chất lượng: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, bao gồm: theo dõi quy trình khám chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn,...
 • Quản lý tài chính: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý tài chính một cách hiệu quả, bao gồm: thu chi, kế toán,...
 • Quản lý thông tin: KPIBSC-GHMS giúp bệnh viện đa khoa quản lý thông tin một cách hiệu quả, bao gồm: lưu trữ, truy xuất, phân tích,...

KPIBSC-GHMS là giải pháp quản lý bệnh viện đa khoa toàn diện, hiệu quả, giúp bệnh viện đa khoa nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của người bệnh và tuân thủ quy định pháp luật.

1.999.000 ₫