Phần mềm Quản lý Chiến lược (KPIBSC-BSC)

Phần mềm Quản lý Chiến lược (KPIBSC-BSC)

499.000 ₫

KPIBSC-BSC: Giải pháp quản lý chiến lược toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-BSC là phần mềm quản lý chiến lược trực tuyến, giúp các doanh nghiệp hiện đại xây dựng và thực thi chiến lược một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-BSC:

 • Xây dựng chiến lược chuyên nghiệp: KPIBSC-BSC cung cấp các công cụ và quy trình giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược một cách khoa học và hiệu quả, bao gồm:
  • Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
  • Phân tích SWOT, TOWS
  • Lựa chọn chiến lược
  • Xây dựng mô hình kinh doanh
  • Phân tích chuỗi giá trị
 • Thực thi chiến lược hiệu quả: KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp tổ chức thực thi chiến lược một cách hiệu quả, bao gồm:
  • Thiết lập mục tiêu, chỉ số đo lường
  • Xây dựng sáng kiến chiến lược
  • Phân bổ ngân sách
 • Giám sát và đo lường hiệu quả: KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp giám sát và đo lường hiệu quả thực thi chiến lược thông qua các báo cáo trực quan, sinh động.
 • Ra quyết định kịp thời: KPIBSC-BSC giúp doanh nghiệp ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu thực tế từ hệ thống.

KPIBSC-BSC là giải pháp quản lý chiến lược toàn diện, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hiện đại đạt được mục tiêu dài hạn.

499.000 ₫