Phần mềm Quản lý chuỗi cung ứng (KPIBSC-SCM)

Phần mềm Quản lý chuỗi cung ứng (KPIBSC-SCM)

200.000 ₫

KPIBSC-SCM: Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-SCM là phần mềm quản lý chuỗi cung ứng trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SCM:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-SCM giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng, thông qua việc giảm thiểu chi phí, thời gian và rủi ro.
  • Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: KPIBSC-SCM giúp doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.
  • Thích ứng với sự thay đổi: KPIBSC-SCM giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SCM:

  • Quản lý kế hoạch chuỗi cung ứng: KPIBSC-SCM giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch chuỗi cung ứng một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và điều chỉnh kế hoạch.
  • Quản lý tồn kho: KPIBSC-SCM giúp doanh nghiệp quản lý tồn kho một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tồn kho.
  • Quản lý vận tải: KPIBSC-SCM giúp doanh nghiệp quản lý vận tải một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và điều phối vận tải.

KPIBSC-SCM là giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và thích ứng với sự thay đổi.

200.000 ₫