Phần mềm Quản lý chuỗi nhà hàng (KPIBSC-RCMS)

Phần mềm Quản lý chuỗi nhà hàng (KPIBSC-RCMS)

200.000 ₫

KPIBSC-RCMS: Giải pháp quản lý chuỗi nhà hàng toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-RCMS là phần mềm quản lý chuỗi nhà hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-RCMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa quy trình và hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-RCMS:

  • Quản lý đặt bàn: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng quản lý đặt bàn một cách toàn diện, bao gồm: đặt bàn trực tuyến, đặt bàn qua điện thoại,...
  • Quản lý bán hàng: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng quản lý bán hàng một cách toàn diện, bao gồm: quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng,...
  • Quản lý nhân viên: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng quản lý nhân viên một cách toàn diện, bao gồm: thông tin nhân viên, lịch làm việc,...
  • Quản lý tài chính: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng quản lý tài chính một cách toàn diện, bao gồm: kế toán, kiểm soát chi tiêu,...
  • Quản lý vận hành: KPIBSC-RCMS giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng quản lý vận hành một cách toàn diện, bao gồm: quản lý kho, quản lý nhà cung cấp,...

KPIBSC-RCMS là giải pháp quản lý chuỗi nhà hàng toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp chuỗi nhà hàng tăng doanh thu và lợi nhuận.

200.000 ₫