Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất quốc phòng (KPIBSC-DFMS)

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất quốc phòng (KPIBSC-DFMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-DFMS: Giải pháp quản lý cơ sở vật chất quốc phòng toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-DFMS là phần mềm quản lý cơ sở vật chất quốc phòng trực tuyến, giúp các cơ quan, đơn vị quân đội quản lý cơ sở vật chất quốc phòng một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-DFMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-DFMS giúp các cơ quan, đơn vị quân đội tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-DFMS giúp các cơ quan, đơn vị quân đội giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường tính an toàn: KPIBSC-DFMS giúp tăng cường tính an toàn của cơ sở vật chất quốc phòng, thông qua việc quản lý lịch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và giám sát.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-DFMS:

  • Quản lý thông tin cơ sở vật chất quốc phòng: KPIBSC-DFMS giúp các cơ quan, đơn vị quân đội quản lý thông tin cơ sở vật chất quốc phòng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin cơ sở vật chất, lịch sử sử dụng,...
  • Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất quốc phòng: KPIBSC-DFMS giúp các cơ quan, đơn vị quân đội quản lý bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất quốc phòng một cách hiệu quả, bao gồm: lịch bảo dưỡng, lịch sửa chữa,...
  • Quản lý giám sát cơ sở vật chất quốc phòng: KPIBSC-DFMS giúp các cơ quan, đơn vị quân đội quản lý giám sát cơ sở vật chất quốc phòng một cách hiệu quả, bao gồm: vị trí cơ sở vật chất, tình trạng cơ sở vật chất,...

KPIBSC-DFMS là giải pháp quản lý cơ sở vật chất quốc phòng toàn diện, hiệu quả, giúp các cơ quan, đơn vị quân đội tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính an toàn.

2.499.000 ₫