Phần mềm Quản lý đăng ký vé tháng (KPIBSC-MTSMS)

Phần mềm Quản lý đăng ký vé tháng (KPIBSC-MTSMS)

200.000 ₫

KPIBSC-MTSMS: Giải pháp quản lý đăng ký vé tháng hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MTSMS là phần mềm quản lý đăng ký vé tháng trực tuyến, giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý toàn bộ hoạt động đăng ký vé tháng một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-MTSMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MTSMS:

  • Quản lý dữ liệu khách hàng: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin cá nhân, lịch sử đăng ký,...
  • Quản lý đăng ký vé tháng: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý đăng ký vé tháng một cách hiệu quả, bao gồm: lập phiếu đăng ký, theo dõi tiến độ,...
  • Quản lý thu tiền vé tháng: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý thu tiền vé tháng một cách hiệu quả, bao gồm: lập hóa đơn, theo dõi thu chi,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-MTSMS giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng quản lý báo cáo một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí,...

KPIBSC-MTSMS là giải pháp quản lý đăng ký vé tháng hiệu quả, toàn diện, giúp các đơn vị vận tải, giao thông công cộng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

200.000 ₫