Phần mềm Quản lý đặt hàng sự kiện offline (KPIBSC-OEOMS)

Phần mềm Quản lý đặt hàng sự kiện offline (KPIBSC-OEOMS)

200.000 ₫

KPIBSC-OEOMS: Giải pháp quản lý đặt hàng sự kiện offline hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-OEOMS là phần mềm quản lý đặt hàng sự kiện offline trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý đặt hàng sự kiện offline một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-OEOMS:

  • Tăng hiệu quả quản lý đặt hàng: KPIBSC-OEOMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình đặt hàng, từ đó giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-OEOMS cung cấp cho khách hàng trải nghiệm đặt hàng dễ dàng và thuận tiện.
  • Tăng cường khả năng cạnh tranh: KPIBSC-OEOMS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-OEOMS:

  • Quản lý đơn hàng: KPIBSC-OEOMS giúp doanh nghiệp quản lý đơn hàng một cách toàn diện, bao gồm: tạo đơn hàng, duyệt đơn hàng, giao hàng, thanh toán,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-OEOMS giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin khách hàng, lịch sử đặt hàng,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-OEOMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động đặt hàng, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

KPIBSC-OEOMS là giải pháp quản lý đặt hàng sự kiện offline hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả quản lý, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh.

200.000 ₫