Phần mềm Quản lý dịch vụ cho thuê xe (KPIBSC-CRSMS)

Phần mềm Quản lý dịch vụ cho thuê xe (KPIBSC-CRSMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-CRSMS: Giải pháp quản lý dịch vụ cho thuê xe toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-CRSMS là phần mềm quản lý dịch vụ cho thuê xe trực tuyến, giúp doanh nghiệp cho thuê xe quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-CRSMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-CRSMS giúp doanh nghiệp cho thuê xe nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-CRSMS giúp doanh nghiệp cho thuê xe tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-CRSMS giúp doanh nghiệp cho thuê xe giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa quy trình và hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CRSMS:

  • Quản lý đặt xe: KPIBSC-CRSMS giúp doanh nghiệp cho thuê xe quản lý đặt xe một cách toàn diện, bao gồm: đặt xe trực tuyến, đặt xe qua điện thoại,...
  • Quản lý xe: KPIBSC-CRSMS giúp doanh nghiệp cho thuê xe quản lý xe một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin xe, lịch sử sử dụng,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-CRSMS giúp doanh nghiệp cho thuê xe quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch,...

KPIBSC-CRSMS là giải pháp quản lý dịch vụ cho thuê xe toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp cho thuê xe tăng doanh thu và lợi nhuận.

2.499.000 ₫