Phần mềm Quản lý dịch vụ sửa điện (KPIBSC-ERSMS)

Phần mềm Quản lý dịch vụ sửa điện (KPIBSC-ERSMS)

200.000 ₫

KPIBSC-ERSMS: Giải pháp quản lý dịch vụ sửa điện toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-ERSMS là phần mềm quản lý dịch vụ sửa điện trực tuyến, giúp doanh nghiệp sửa điện quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-ERSMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-ERSMS giúp doanh nghiệp sửa điện nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-ERSMS giúp doanh nghiệp sửa điện tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-ERSMS giúp doanh nghiệp sửa điện giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa quy trình và hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ERSMS:

  • Quản lý đặt hẹn: KPIBSC-ERSMS giúp doanh nghiệp sửa điện quản lý đặt hẹn một cách toàn diện, bao gồm: đặt hẹn trực tuyến, đặt hẹn qua điện thoại,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-ERSMS giúp doanh nghiệp sửa điện quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý thiết bị điện: KPIBSC-ERSMS giúp doanh nghiệp sửa điện quản lý thiết bị điện một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin thiết bị điện, lịch sử sửa chữa,...

KPIBSC-ERSMS là giải pháp quản lý dịch vụ sửa điện toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp sửa điện tăng doanh thu và lợi nhuận.

200.000 ₫