Phần mềm Quản lý dự án xây dựng dân dụng (KPIBSC-CCPMS)

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng dân dụng (KPIBSC-CCPMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-CCPMS: Giải pháp quản lý dự án xây dựng dân dụng hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-CCPMS là phần mềm quản lý dự án xây dựng dân dụng trực tuyến, giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý toàn bộ hoạt động của dự án xây dựng dân dụng một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-CCPMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CCPMS:

  • Quản lý kế hoạch dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng lập kế hoạch dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch tổng thể, lập kế hoạch chi tiết,...
  • Quản lý tiến độ dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng theo dõi tiến độ dự án một cách chặt chẽ, bao gồm: lập tiến độ, theo dõi tiến độ,...
  • Quản lý chi phí dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kiểm soát chi phí dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý chất lượng dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đảm bảo chất lượng dự án, bao gồm: kiểm soát chất lượng,...
  • Quản lý hợp đồng dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý hợp đồng dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập hợp đồng, theo dõi hợp đồng,...
  • Quản lý nguồn lực dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý nguồn lực dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch nhân lực, theo dõi nhân lực,...
  • Quản lý thông tin dự án: KPIBSC-CCPMS giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng quản lý thông tin dự án một cách hiệu quả, bao gồm: lưu trữ thông tin, truy xuất thông tin,...

KPIBSC-CCPMS là giải pháp quản lý dự án xây dựng dân dụng hiệu quả, toàn diện, giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫