Phần mềm Quản lý giám sát sau kiểm toán (KPIBSC-PAMMS)

Phần mềm Quản lý giám sát sau kiểm toán (KPIBSC-PAMMS)

200.000 ₫

KPIBSC-PAMMS: Giải pháp giám sát sau kiểm toán hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-PAMMS là phần mềm quản lý giám sát sau kiểm toán trực tuyến, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp giám sát sau kiểm toán một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-PAMMS:

  • Tăng cường hiệu quả giám sát: KPIBSC-PAMMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hiệu quả giám sát, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-PAMMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Nâng cao tính minh bạch: KPIBSC-PAMMS giúp nâng cao tính minh bạch trong hoạt động giám sát sau kiểm toán, thông qua việc cung cấp các báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PAMMS:

  • Quản lý kế hoạch giám sát: KPIBSC-PAMMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý kế hoạch giám sát một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin kế hoạch, tiến độ thực hiện,...
  • Quản lý kết quả giám sát: KPIBSC-PAMMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý kết quả giám sát một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin kết quả, phân tích kết quả,...
  • Quản lý báo cáo giám sát: KPIBSC-PAMMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý báo cáo giám sát một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích,...

KPIBSC-PAMMS là giải pháp giám sát sau kiểm toán hiệu quả, toàn diện, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hiệu quả giám sát, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính minh bạch.

200.000 ₫