Phần mềm Quản lý hệ thống biển báo giao thông (KPIBSC-TSSMS)

Phần mềm Quản lý hệ thống biển báo giao thông (KPIBSC-TSSMS)

200.000 ₫

KPIBSC-TSSMS: Giải pháp quản lý hệ thống biển báo giao thông hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TSSMS là phần mềm quản lý hệ thống biển báo giao thông trực tuyến, giúp các cơ quan quản lý giao thông quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống biển báo một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TSSMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TSSMS:

  • Quản lý dữ liệu biển báo: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông quản lý dữ liệu biển báo một cách hiệu quả, bao gồm: đăng ký biển báo, kiểm định biển báo,...
  • Quản lý lịch trình bảo dưỡng: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông quản lý lịch trình bảo dưỡng một cách hiệu quả, bao gồm: lập lịch trình, theo dõi lịch trình,...
  • Quản lý chi phí bảo dưỡng: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông quản lý chi phí bảo dưỡng một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý an toàn giao thông: KPIBSC-TSSMS giúp các cơ quan quản lý giao thông quản lý an toàn giao thông một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch an toàn, theo dõi an toàn,...

KPIBSC-TSSMS là giải pháp quản lý hệ thống biển báo giao thông hiệu quả, toàn diện, giúp các cơ quan quản lý giao thông tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

200.000 ₫