Phần mềm Quản lý hệ thống thoát nước (KPIBSC-DSMS)

Phần mềm Quản lý hệ thống thoát nước (KPIBSC-DSMS)

2.999.000 ₫

KPIBSC-DSMS: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-DSMS là phần mềm quản lý hệ thống thoát nước trực tuyến, giúp các doanh nghiệp thoát nước quản lý hệ thống một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-DSMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-DSMS giúp các doanh nghiệp thoát nước tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ: KPIBSC-DSMS giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc cung cấp các tính năng và dịch vụ hiện đại, tiện lợi.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: KPIBSC-DSMS giúp các doanh nghiệp thoát nước tiết kiệm thời gian và chi phí, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, quy trình.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-DSMS:

  • Quản lý tài nguyên: KPIBSC-DSMS giúp quản lý tài nguyên một cách toàn diện, bao gồm: nước thải, bùn thải,...
  • Quản lý hệ thống: KPIBSC-DSMS giúp quản lý hệ thống một cách hiệu quả, bao gồm: trạm xử lý nước thải, đường ống,...
  • Quản lý vận hành: KPIBSC-DSMS giúp quản lý vận hành một cách hiệu quả, bao gồm: giám sát, điều khiển,...

KPIBSC-DSMS là giải pháp quản lý hệ thống thoát nước toàn diện, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp thoát nước tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm thời gian và chi phí.

2.999.000 ₫