Phần mềm Quản lý hoạt động quận, huyện (KPIBSC-DOMS)

Phần mềm Quản lý hoạt động quận, huyện (KPIBSC-DOMS)

2.999.000 ₫

KPIBSC-DOMS: Giải pháp quản lý hoạt động quận, huyện hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-DOMS là phần mềm quản lý hoạt động quận, huyện trực tuyến, giúp các quận, huyện quản lý hoạt động một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-DOMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-DOMS giúp các quận, huyện tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ: KPIBSC-DOMS giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc cung cấp các tính năng và dịch vụ hiện đại, tiện lợi.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: KPIBSC-DOMS giúp các quận, huyện tiết kiệm thời gian và chi phí, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, quy trình.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-DOMS:

  • Quản lý hồ sơ: KPIBSC-DOMS giúp quản lý hồ sơ một cách toàn diện, bao gồm: hồ sơ hộ gia đình, hồ sơ đất đai,...
  • Quản lý hoạt động: KPIBSC-DOMS giúp quản lý hoạt động một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý an ninh trật tự, quản lý văn hóa - xã hội,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-DOMS giúp quản lý báo cáo một cách hiệu quả, bao gồm: lập báo cáo, gửi báo cáo,...

KPIBSC-DOMS là giải pháp quản lý hoạt động quận, huyện hiệu quả, toàn diện, giúp các quận, huyện tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm thời gian và chi phí.

2.999.000 ₫