Phần mềm Quản lý kế hoạch kiểm toán (KPIBSC-APMS)

Phần mềm Quản lý kế hoạch kiểm toán (KPIBSC-APMS)

200.000 ₫

KPIBSC-APMS: Giải pháp quản lý kế hoạch kiểm toán hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-APMS là phần mềm quản lý kế hoạch kiểm toán trực tuyến, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý kế hoạch kiểm toán một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-APMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-APMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-APMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Nâng cao hiệu quả kiểm toán: KPIBSC-APMS giúp nâng cao hiệu quả kiểm toán, thông qua việc cung cấp các thông tin và công cụ cần thiết.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-APMS:

  • Quản lý kế hoạch kiểm toán: KPIBSC-APMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý kế hoạch kiểm toán một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin kế hoạch, tiến độ thực hiện,...
  • Quản lý đối tượng kiểm toán: KPIBSC-APMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý đối tượng kiểm toán một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin đối tượng, kết quả kiểm toán,...
  • Quản lý báo cáo kiểm toán: KPIBSC-APMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý báo cáo kiểm toán một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích,...

KPIBSC-APMS là giải pháp quản lý kế hoạch kiểm toán hiệu quả, toàn diện, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kiểm toán.

200.000 ₫