Phần mềm Quản lý khách hàng SME (KPIBSC-SCMS)

Phần mềm Quản lý khách hàng SME (KPIBSC-SCMS)

200.000 ₫

KPIBSC-SCMS: Giải pháp quản lý khách hàng SME hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-SCMS là phần mềm quản lý khách hàng SME trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng SME một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SCMS:

  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng: KPIBSC-SCMS giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng SME, thông qua việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.
  • Tăng cường mối quan hệ hợp tác: KPIBSC-SCMS giúp doanh nghiệp tăng cường mối quan hệ hợp tác với khách hàng SME, thông qua việc thấu hiểu nhu cầu và hỗ trợ hiệu quả.
  • Thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận: KPIBSC-SCMS giúp doanh nghiệp thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận, thông qua việc tăng cường giao dịch và hợp tác với khách hàng SME.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SCMS:

  • Quản lý thông tin khách hàng: KPIBSC-SCMS giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng SME một cách toàn diện, bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin giao dịch,...
  • Quản lý hoạt động kinh doanh: KPIBSC-SCMS giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh với khách hàng SME một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và phân tích.
  • Quản lý chăm sóc khách hàng: KPIBSC-SCMS giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng SME một cách hiệu quả, bao gồm: phân loại khách hàng, lập kế hoạch và thực hiện.

KPIBSC-SCMS là giải pháp quản lý khách hàng SME hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường mối quan hệ hợp tác và thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

200.000 ₫