Phần mềm Quản lý khách sạn (KPIBSC-HMS)

Phần mềm Quản lý khách sạn (KPIBSC-HMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-HMS: Giải pháp quản lý khách sạn toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-HMS là phần mềm quản lý khách sạn trực tuyến, giúp doanh nghiệp khách sạn quản lý toàn bộ hoạt động của khách sạn một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-HMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-HMS giúp doanh nghiệp khách sạn nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-HMS giúp doanh nghiệp khách sạn tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-HMS giúp doanh nghiệp khách sạn giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa quy trình và hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-HMS:

  • Quản lý đặt phòng: KPIBSC-HMS giúp doanh nghiệp khách sạn quản lý đặt phòng một cách toàn diện, bao gồm: đặt phòng trực tuyến, đặt phòng qua điện thoại,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-HMS giúp doanh nghiệp khách sạn quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-HMS giúp doanh nghiệp khách sạn quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: chấm công, tính lương,...

KPIBSC-HMS là giải pháp quản lý khách sạn toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp khách sạn nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh thu.

2.499.000 ₫