Phần mềm Quản lý Nhà máy (KPIBSC-FMS)

Phần mềm Quản lý Nhà máy (KPIBSC-FMS)

200.000 ₫

KPIBSC-FMS: Giải pháp quản lý nhà máy hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-FMS là phần mềm quản lý nhà máy trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhà máy một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-FMS:

  • Xây dựng hệ thống quản lý nhà máy hiệu quả: KPIBSC-FMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý nhà máy một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý vận hành, quản lý chất lượng, quản lý an toàn,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý nhà máy: KPIBSC-FMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý nhà máy, từ việc lập kế hoạch, triển khai, đến kiểm soát,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-FMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý nhà máy, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý nhà máy.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-FMS:

  • Quản lý vận hành: KPIBSC-FMS giúp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà máy một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch vận hành, điều chỉnh kế hoạch vận hành,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-FMS giúp doanh nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý chất lượng nguyên vật liệu, quản lý chất lượng sản xuất,...
  • Quản lý an toàn: KPIBSC-FMS giúp doanh nghiệp quản lý an toàn nhà máy một cách chặt chẽ, bao gồm: quản lý an toàn lao động, quản lý an toàn cháy nổ,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-FMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý nhà máy, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo sản phẩm, báo cáo theo nguyên vật liệu,...

KPIBSC-FMS là giải pháp quản lý nhà máy hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.

200.000 ₫