Phần mềm Quản lý nhà thầu xây dựng (KPIBSC-CCMS)

Phần mềm Quản lý nhà thầu xây dựng (KPIBSC-CCMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-CCMS: Giải pháp quản lý nhà thầu xây dựng hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-CCMS là phần mềm quản lý nhà thầu xây dựng trực tuyến, giúp các doanh nghiệp xây dựng quản lý toàn bộ hoạt động của nhà thầu xây dựng một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-CCMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CCMS:

  • Quản lý thông tin nhà thầu: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng quản lý thông tin nhà thầu một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin nhân sự, thông tin kỹ thuật,...
  • Quản lý hợp đồng nhà thầu: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng quản lý hợp đồng nhà thầu một cách hiệu quả, bao gồm: lập hợp đồng, theo dõi hợp đồng,...
  • Quản lý tiến độ nhà thầu: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng theo dõi tiến độ nhà thầu một cách chặt chẽ, bao gồm: lập tiến độ, theo dõi tiến độ,...
  • Quản lý chi phí nhà thầu: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng kiểm soát chi phí nhà thầu một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý chất lượng nhà thầu: KPIBSC-CCMS giúp các doanh nghiệp xây dựng đảm bảo chất lượng nhà thầu, bao gồm: kiểm soát chất lượng,...

KPIBSC-CCMS là giải pháp quản lý nhà thầu xây dựng hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫