Phần mềm Quản lý phòng khám đa khoa (KPIBSC-PMS)

Phần mềm Quản lý phòng khám đa khoa (KPIBSC-PMS)

999.000 ₫

KPIBSC-PMS: Giải pháp quản lý phòng khám đa khoa hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-PMS là phần mềm quản lý phòng khám đa khoa trực tuyến, giúp phòng khám đa khoa quản lý một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-PMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc khách hàng chu đáo.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PMS:

  • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
  • Quản lý tài chính: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa quản lý tài chính một cách khoa học, bao gồm: thu chi, kế toán, báo cáo tài chính,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, bao gồm: kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng dịch vụ,...
  • Quản lý dược phẩm: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa quản lý dược phẩm một cách khoa học, bao gồm: nhập kho, xuất kho, kiểm kê,...
  • Quản lý thiết bị y tế: KPIBSC-PMS giúp phòng khám đa khoa quản lý thiết bị y tế một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi tình trạng sử dụng, bảo trì,...

KPIBSC-PMS là giải pháp quản lý phòng khám đa khoa hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp phòng khám đa khoa nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

999.000 ₫