Phần mềm Quản lý phòng khám nhi (KPIBSC-PCMS)

Phần mềm Quản lý phòng khám nhi (KPIBSC-PCMS)

999.000 ₫

KPIBSC-PCMS: Giải pháp quản lý phòng khám nhi hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-PCMS là phần mềm quản lý phòng khám nhi trực tuyến, giúp phòng khám nhi quản lý một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-PCMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc khách hàng chu đáo.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PCMS:

  • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
  • Quản lý tài chính: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi quản lý tài chính một cách khoa học, bao gồm: thu chi, kế toán, báo cáo tài chính,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-PCMS giúp phòng khám nhi quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, bao gồm: kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng dịch vụ,...

KPIBSC-PCMS là giải pháp quản lý phòng khám nhi hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp phòng khám nhi nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

999.000 ₫