Phần mềm Quản lý phòng khám răng hàm mặt (KPIBSC-DOMS)

Phần mềm Quản lý phòng khám răng hàm mặt (KPIBSC-DOMS)

999.000 ₫

KPIBSC-DOMS: Giải pháp quản lý phòng khám răng hàm mặt hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-DOMS là phần mềm quản lý phòng khám răng hàm mặt trực tuyến, giúp phòng khám răng hàm mặt quản lý một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-DOMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc khách hàng chu đáo.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-DOMS:

  • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
  • Quản lý tài chính: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt quản lý tài chính một cách khoa học, bao gồm: thu chi, kế toán, báo cáo tài chính,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-DOMS giúp phòng khám răng hàm mặt quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, bao gồm: kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng dịch vụ,...

KPIBSC-DOMS là giải pháp quản lý phòng khám răng hàm mặt hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp phòng khám răng hàm mặt nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

999.000 ₫