Phần mềm Quản lý phương tiện giao thông (KPIBSC-TMS)

Phần mềm Quản lý phương tiện giao thông (KPIBSC-TMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-TMS: Giải pháp quản lý phương tiện giao thông hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TMS là phần mềm quản lý phương tiện giao thông trực tuyến, giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý toàn bộ hoạt động của phương tiện một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TMS:

  • Quản lý dữ liệu phương tiện: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý dữ liệu phương tiện một cách hiệu quả, bao gồm: đăng ký phương tiện, bảo dưỡng phương tiện,...
  • Quản lý lịch trình vận tải: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý lịch trình vận tải một cách hiệu quả, bao gồm: lập lịch trình, theo dõi lịch trình,...
  • Quản lý chi phí vận tải: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý chi phí vận tải một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý an toàn giao thông: KPIBSC-TMS giúp các doanh nghiệp vận tải quản lý an toàn giao thông một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch an toàn, theo dõi an toàn,...

KPIBSC-TMS là giải pháp quản lý phương tiện giao thông hiệu quả, toàn diện, giúp các doanh nghiệp vận tải tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫