Phần mềm Quản lý Sản xuất (KPIBSC-PMS)

Phần mềm Quản lý Sản xuất (KPIBSC-PMS)

200.000 ₫

KPIBSC-PMS: Giải pháp quản lý sản xuất hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-PMS là phần mềm quản lý sản xuất trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sản xuất một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-PMS:

  • Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất hiệu quả: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý sản xuất một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý sản xuất: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý sản xuất, từ việc lập kế hoạch, triển khai, đến kiểm soát,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-PMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý sản xuất, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý sản xuất.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PMS:

  • Quản lý kế hoạch sản xuất: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch sản xuất một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch sản xuất, điều chỉnh kế hoạch sản xuất,...
  • Quản lý nguyên vật liệu: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch nguyên vật liệu, quản lý nguyên vật liệu,...
  • Quản lý sản xuất: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp quản lý sản xuất một cách chặt chẽ, bao gồm: theo dõi sản xuất, kiểm soát sản xuất,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-PMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý sản xuất, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo sản phẩm, báo cáo theo nguyên vật liệu,...

KPIBSC-PMS là giải pháp quản lý sản xuất hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.

200.000 ₫