Phần mềm Quản lý sửa chữa lớn (KPIBSC-MRMS)

Phần mềm Quản lý sửa chữa lớn (KPIBSC-MRMS)

200.000 ₫

KPIBSC-MRMS: Giải pháp quản lý sửa chữa lớn hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MRMS là phần mềm quản lý sửa chữa lớn trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sửa chữa lớn một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-MRMS:

  • Giảm thiểu chi phí sửa chữa: KPIBSC-MRMS giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sửa chữa, thông qua việc tối ưu hóa kế hoạch sửa chữa, quản lý hiệu quả vật tư, nhân lực,...
  • Tăng cường độ tin cậy của thiết bị: KPIBSC-MRMS giúp doanh nghiệp tăng cường độ tin cậy của thiết bị, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.
  • Tuân thủ các quy định về sửa chữa: KPIBSC-MRMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MRMS:

  • Quản lý kế hoạch sửa chữa: KPIBSC-MRMS giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch sửa chữa một cách hiệu quả, bao gồm: lịch sửa chữa, chi phí,...
  • Quản lý lịch sử sửa chữa: KPIBSC-MRMS giúp doanh nghiệp quản lý lịch sử sửa chữa một cách hiệu quả, bao gồm: chi tiết sửa chữa, kết quả sửa chữa,...
  • Quản lý báo cáo sửa chữa: KPIBSC-MRMS giúp doanh nghiệp quản lý báo cáo sửa chữa một cách hiệu quả, bao gồm: hiệu quả sửa chữa, độ tin cậy của thiết bị,...

KPIBSC-MRMS là giải pháp quản lý sửa chữa lớn hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sửa chữa, tăng cường độ tin cậy của thiết bị và tuân thủ các quy định về sửa chữa.

200.000 ₫