Phần mềm Quản lý tài chính cá nhân (KPIBSC-PFM)

Phần mềm Quản lý tài chính cá nhân (KPIBSC-PFM)

200.000 ₫

KPIBSC-PFM: Giải pháp quản lý tài chính cá nhân toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-PFM là phần mềm quản lý tài chính cá nhân trực tuyến, giúp các cá nhân quản lý tài chính một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-PFM:

  • Theo dõi thu nhập và chi tiêu: KPIBSC-PFM giúp các cá nhân theo dõi thu nhập và chi tiêu một cách dễ dàng và chính xác, thông qua các biểu đồ, báo cáo,...
  • Lập ngân sách: KPIBSC-PFM giúp các cá nhân lập ngân sách một cách dễ dàng và hiệu quả, thông qua các công cụ quản lý,...
  • Đầu tư tài chính: KPIBSC-PFM giúp các cá nhân đầu tư tài chính một cách an toàn và hiệu quả, thông qua các tính năng phân tích, cảnh báo,...

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PFM:

  • Theo dõi thu nhập và chi tiêu: KPIBSC-PFM giúp các cá nhân theo dõi thu nhập và chi tiêu một cách dễ dàng và trực quan, bao gồm: nguồn thu, mục đích chi,...
  • Lập ngân sách: KPIBSC-PFM giúp các cá nhân lập ngân sách một cách dễ dàng và hiệu quả, thông qua các công cụ phân tích, cảnh báo,...
  • Đầu tư tài chính: KPIBSC-PFM giúp các cá nhân đầu tư tài chính một cách an toàn và hiệu quả, thông qua các tính năng phân tích, cảnh báo,...

KPIBSC-PFM là giải pháp quản lý tài chính cá nhân toàn diện, hiệu quả, giúp các cá nhân theo dõi thu nhập và chi tiêu, lập ngân sách, đầu tư tài chính một cách dễ dàng và thuận tiện.

200.000 ₫