Phần mềm Quản lý tín dụng doanh nghiệp (KPIBSC-ECMS)

Phần mềm Quản lý tín dụng doanh nghiệp (KPIBSC-ECMS)

499.000 ₫

KPIBSC-ECMS: Giải pháp quản lý tín dụng doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-ECMS là phần mềm quản lý tín dụng doanh nghiệp trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý tín dụng doanh nghiệp một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-ECMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-ECMS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực cho việc quản lý tín dụng doanh nghiệp.
  • Tuân thủ quy định: KPIBSC-ECMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tín dụng doanh nghiệp.
  • Phát triển kinh doanh: KPIBSC-ECMS giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh, thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận và cung cấp tín dụng doanh nghiệp cho khách hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ECMS:

  • Quản lý hồ sơ khách hàng: KPIBSC-ECMS giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ khách hàng một cách toàn diện, bao gồm: thông tin doanh nghiệp, lịch sử tín dụng,...
  • Quản lý hoạt động tín dụng: KPIBSC-ECMS giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động tín dụng một cách hiệu quả, bao gồm: cấp tín dụng, thu hồi nợ,...
  • Quản lý rủi ro tín dụng: KPIBSC-ECMS giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả, thông qua việc phân tích và đánh giá tín dụng doanh nghiệp.

KPIBSC-ECMS là giải pháp quản lý tín dụng doanh nghiệp hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ quy định và phát triển kinh doanh.

499.000 ₫