Phần mềm Quản lý trải nghiệm khách hàng du lịch (KPIBSC-TCEMS)

Phần mềm Quản lý trải nghiệm khách hàng du lịch (KPIBSC-TCEMS)

200.000 ₫

KPIBSC-TCEMS: Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng du lịch toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-TCEMS là phần mềm quản lý trải nghiệm khách hàng du lịch trực tuyến, giúp doanh nghiệp du lịch quản lý trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TCEMS:

  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-TCEMS giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.
  • Tăng cường lòng trung thành của khách hàng: KPIBSC-TCEMS giúp doanh nghiệp du lịch tăng cường lòng trung thành của khách hàng, thông qua việc xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-TCEMS giúp doanh nghiệp du lịch giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa quy trình và hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TCEMS:

  • Quản lý thông tin khách hàng: KPIBSC-TCEMS giúp doanh nghiệp du lịch quản lý thông tin khách hàng một cách toàn diện, bao gồm: thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý trải nghiệm khách hàng: KPIBSC-TCEMS giúp doanh nghiệp du lịch quản lý trải nghiệm khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: khảo sát khách hàng, phản hồi khách hàng,...
  • Quản lý marketing: KPIBSC-TCEMS giúp doanh nghiệp du lịch quản lý marketing một cách toàn diện, bao gồm: tiếp thị, bán hàng,...

KPIBSC-TCEMS là giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng du lịch toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh thu.

200.000 ₫