Phần mềm Quản lý trạm y tế (KPIBSC-MSMS)

Phần mềm Quản lý trạm y tế (KPIBSC-MSMS)

1.999.000 ₫

KPIBSC-MSMS: Giải pháp quản lý trạm y tế hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MSMS là phần mềm quản lý trạm y tế trực tuyến, giúp trạm y tế quản lý các hoạt động một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-MSMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của người dân: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế tăng cường sự hài lòng của người dân, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc người dân chu đáo.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MSMS:

  • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
  • Quản lý khám chữa bệnh: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế quản lý khám chữa bệnh một cách khoa học, bao gồm: theo dõi quá trình khám chữa bệnh, lập hồ sơ bệnh án,...
  • Quản lý dược phẩm: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế quản lý dược phẩm một cách hiệu quả, bao gồm: nhập kho, xuất kho, kiểm kê,...
  • Quản lý thiết bị y tế: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế quản lý thiết bị y tế một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi tình trạng sử dụng, bảo trì,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-MSMS giúp trạm y tế quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...

KPIBSC-MSMS là giải pháp quản lý trạm y tế hiệu quả, toàn diện, giúp trạm y tế nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của người dân và tuân thủ quy định pháp luật.

1.999.000 ₫