Phần mềm Quản lý Truyền thông nội bộ (KPIBSC-ICM)

Phần mềm Quản lý Truyền thông nội bộ (KPIBSC-ICM)

200.000 ₫

KPIBSC-ICM: Giải pháp quản lý truyền thông nội bộ hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-ICM là phần mềm quản lý truyền thông nội bộ trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống truyền thông nội bộ một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-ICM:

  • Xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả: KPIBSC-ICM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả, bao gồm: quản lý nội dung truyền thông, quản lý kênh truyền thông, quản lý đối tượng truyền thông,...
  • Tự động hóa quy trình truyền thông nội bộ: KPIBSC-ICM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình truyền thông nội bộ, từ việc tạo nội dung, phân phối nội dung, đến đánh giá hiệu quả truyền thông,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-ICM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình truyền thông nội bộ, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động truyền thông nội bộ.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ICM:

  • Quản lý nội dung truyền thông: KPIBSC-ICM giúp doanh nghiệp quản lý nội dung truyền thông một cách khoa học, bao gồm: loại nội dung, chủ đề nội dung, định dạng nội dung,...
  • Quản lý kênh truyền thông: KPIBSC-ICM giúp doanh nghiệp quản lý kênh truyền thông một cách hiệu quả, bao gồm: website, mạng xã hội, email,...
  • Quản lý đối tượng truyền thông: KPIBSC-ICM giúp doanh nghiệp quản lý đối tượng truyền thông một cách chặt chẽ, bao gồm: nhân viên, khách hàng, đối tác,...

KPIBSC-ICM là giải pháp quản lý truyền thông nội bộ hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và gắn kết nhân viên.

200.000 ₫