Phần mềm Quản lý Vật tư (KPIBSC-MMS)

Phần mềm Quản lý Vật tư (KPIBSC-MMS)

200.000 ₫

KPIBSC-MMS: Giải pháp quản lý vật tư hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MMS là phần mềm quản lý vật tư trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý vật tư một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-MMS:

  • Xây dựng hệ thống quản lý vật tư hiệu quả: KPIBSC-MMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý vật tư một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý kho, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý vật tư: KPIBSC-MMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý vật tư, từ việc lập kế hoạch, triển khai, đến kiểm soát,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-MMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý vật tư, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý vật tư.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MMS:

  • Quản lý kho: KPIBSC-MMS giúp doanh nghiệp quản lý kho một cách khoa học, bao gồm: quản lý hàng tồn kho, quản lý nhập kho, quản lý xuất kho,...
  • Quản lý mua hàng: KPIBSC-MMS giúp doanh nghiệp quản lý mua hàng một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch mua hàng, theo dõi mua hàng,...
  • Quản lý bán hàng: KPIBSC-MMS giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng một cách chặt chẽ, bao gồm: lập kế hoạch bán hàng, theo dõi bán hàng,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-MMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý vật tư, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo kho, báo cáo theo nhà cung cấp,...

KPIBSC-MMS là giải pháp quản lý vật tư hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

200.000 ₫