Phần mềm Quản lý vật tư tiêu hao bệnh viện (KPIBSC-HCMMS)

Phần mềm Quản lý vật tư tiêu hao bệnh viện (KPIBSC-HCMMS)

200.000 ₫

KPIBSC-HCMMS: Giải pháp quản lý vật tư tiêu hao bệnh viện hiệu quả, tiết kiệm

KPIBSC-HCMMS là phần mềm quản lý vật tư tiêu hao bệnh viện trực tuyến, giúp bệnh viện quản lý vật tư tiêu hao một cách hiệu quả, tiết kiệm và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-HCMMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý vật tư: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý vật tư, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và lãng phí.
  • Tiết kiệm chi phí: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện tiết kiệm chi phí vật tư, thông qua việc kiểm soát chặt chẽ lượng vật tư sử dụng, tránh thất thoát.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý vật tư y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-HCMMS:

  • Nhập kho: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện nhập kho vật tư một cách nhanh chóng và chính xác, bao gồm: nhập liệu, kiểm tra, phân loại,...
  • Xuất kho: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện xuất kho vật tư một cách hợp lý và khoa học, bao gồm: theo dõi tình trạng sử dụng, lập phiếu xuất kho,...
  • Kiểm kê: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện kiểm kê vật tư một cách thường xuyên và chính xác, bao gồm: lập kế hoạch kiểm kê, thực hiện kiểm kê,...
  • Thống kê: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện thống kê sử dụng vật tư một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi lượng vật tư sử dụng, lập báo cáo,...
  • Quản lý tồn kho: KPIBSC-HCMMS giúp bệnh viện quản lý tồn kho vật tư một cách hợp lý, bao gồm: theo dõi mức tồn kho, lập kế hoạch đặt hàng,...

KPIBSC-HCMMS là giải pháp quản lý vật tư tiêu hao bệnh viện hiệu quả, tiết kiệm, giúp bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý vật tư, tiết kiệm chi phí và tuân thủ quy định pháp luật.

200.000 ₫